De følgende Fokusplanbeskrivelser er taget fra Monroe Instituttets materiale.

Fokus 1 (eller C1, Fuldstændig Fysisk Vågen Bevidsthed)

Det bevidsthedsplan hvor de fleste af os lever vores normale, vågne liv. Virkeligheden af den fysiske verdens dagligdag som vi lever i. Det bevidsthedsplan som vi lærer at bevæge os hinsides under Gateway-kurser.

Fokus 3 (Grundlæggende Hemi-Sync)

Dette plan er deltagerens første udsættelse for Hemi-Sync-konceptet og -teknologien.

Fokus 10 (Bevidstheden vågen/Kroppen sover)

Dette er planet hvor den fysiske krop sover, men hvor sindet er vågent og opmærksomt. Bevistheden er fuldt bevaret uden afhængighed af signaler fra den fysiske krop. Der er udviklet begrebsmæssige værktøjer som deltageren kan bruge til at reducere angst og spændinger, til healing, til fjern-syn, og til at etablere resonans med andre individer. Ligesom i drømmetilstanden, lærer vi i Fokus 10 at tænke mere i billeder end i ord.

Fokus 12 (Udvidet Bevidsthed)

Denne er en tilstand hvor årvågen bevidsthed strækkes ud over grænserne af den fysiske krop. Fokus 12 har mange forskellige facetter, herunder udforskning af ikkefysiske virkeligheder, beslutningstagen, problemløsning og udvidet kreativ udtryksfærdighed.

Fokus 15 (Ingen tid)

Tilstanden af “Ingen tid” er et bevidsthedplan der åbner sindets boulevarder som tilbyder vidtstrakte muligheder for udforskning på egen hånd uden begrænsningerne af tid og sted.

Fokus 21 (Andre energisystemer)

Dette plan tilbyder muligheden for at udforske andre virkeligheder og energisystemer hinsides det vi kalder tid-rum-fysisk-stof.


Copyright© 1996-2001, by Bruce A. Moen, All Rights Reserved
(Oversat af Anja Lysholm & Gunther Strube. Korrekturlæst af Charlotte Uhlott.)