Fokus 27

Fokus 27 er det område i Efterlivet hvor indbyggerne har størst fri vilje. Det er et område skabt af mennesker, og det ligner ofte miljøer fra den fysiske verden. Kontakt og kommunikation er åben mellem alle indbyggere. Mange af dem der bor i Fokus 27, hjælper nyankomne med at tilpasse sig livet i Efterlivet. Det er et højt organiseret og struktureret område. Der er aktivitetscentre her som sørger for at mennesker får opfyldt deres behov under deres fortsatte udvikling i Efterlivet. Under mine opdagelsesrejser har jeg fundet Centre for: Uddannelse, Livstilbageblik, Helse og Foryngelse, Planlægning, Skemalægning, Rehabilitering, Humor og mange andre. Disse Centre koordinerer også aktiviteter i den fysiske verden for at hjælpe med den menneskelige udvikling.


Copyright© 1996-2001, by Bruce A. Moen, All Rights Reserved
(Oversat af Anja Lysholm & Gunther Strube. Korrekturlæst af Charlotte Uhlott)