Fokus 24, 25 og 26

Trossystemterritorierne

Indbyggerne i Trossystemterritorierne er tiltrukket af bestemte steder pga. de overbevisninger om Efterlivet de havde da de var fysisk i live. Enhver overbevisning om Efterlivet som mennesker har haft på noget tidspunkt, har et bestemt sted i disse fokusplaner. På en måde sidder Trossystemterritoriernes indbyggere fast ligesom dem i Fokus 23. Forskellen er at de ikke er afskåret fra kontakt med andre. Alle indbyggere i et bestemt Territorium er i kontakt med andre der deler deres overbevisninger. Kontakt med nogen der har modstridende overbevisninger, er stærkt begrænset. De valg man her kan foretage med sin frie vilje, er begrænset til dem der passer til de fremherskende overbevisninger. Nogle af disse områder ligner Himmeler, andre ligner Helveder. Hvert af dem er strengt struktureret omkring de overbevisninger indbyggerne har. Min erfaring er at det er ekstremt svært at flytte folk fra dette område til områder med større fri vilje.

Copyright© 1996-2001, by Bruce A. Moen, All Rights Reserved
(Oversat af Anja Lysholm & Gunther Strube. Korrekturlæst af Charlotte Uhlott.)