Ordliste

Hemi-Sync®
Følgende er taget fra en brochure fra Monroe Instituttet med deres tilladelse:

"Monroe Instituttet er kendt verden over for deres arbejde med lydbølgers indvirkning på den menneskelige adfærd.Tidligt i deres forskning opdagede Instituttet at nonverbale lydmønstre havde dramatisk indvirkning på bevidsthedsstadier.

Bestemte lydmønstre skaber en frekvens-følgende reaktion (FFR) i den elektriske hjerneaktivitet. Disse blandede og sekventielle lydmønstre kan nænsomt sætte hjernen i forskellige stadier, som for eksempel dyb afslappethed eller søvn. Et fællespatent på dette område blev udstedt til Robert Monroe i 1975. Baseret på denne opdagelse og andres arbejde udviklede Monroe et system af "binaurale svingninger" ved at sende et separat lydsignal ind i hvert øre. Ved at man sender separate lydimpulser ind i hvert øre med stereohovedtelefoner, vil de to hjernehemisfærer samarbejde unisont og ”høre” et tredje signal, forskellen mellem de to lydimpulser. Dette tredje signal er ikke en reel lyd, men et elektrisk signal som kun kan skabes af begge hjernehemisfærer der virker og arbejder sammen simultant.

Resultatet af den unikke kohærente hjernetilstand kendes under betegnelsen hemisfærisk synkronisering eller ”Hemi-Sync®”. Den lydpåvirkning som skaber denne tilstand, er ikke overvældende. Den er ikke-invaderende og kan nemt ignoreres enten objektivt eller subjektivt.

Selv om hemisfærisk synkronisering optræder naturligt i dagligdagen, eksisterer den typisk kun i tilfældige, korte tidsrum. Hemi-Sync® lydteknologierne udviklet af Monroe Instituttet hjælper mennesker med at opnå og opretholde denne yderst produktive, kohærente hjernetilstand.

Lifeline-kurset
Et seksdages-kursus med overnatning på The Monroe Institute som præsenterer deltagerne for Fokus 22, 23, Fokus 24, 25, 26 og Fokus 27. Deltagerne lærer at kontakte og kommunikere med dem der bebor disse planer, inklusive Hjælpere og ikkefysiske mennesker. Lifeline bruger Fremdragelsen som middel til at lære deltagerne hvordan de får adgang til og udforsker disse fokusplaner.
Lifeline-deltagerne lærer at udføre fremdragelser som middel til at lære at udforske Efterlivet. En fremdragelse, af nogle også kaldet redning, består i at finde en person der sidder fast i Fokus 23 og hjælpe vedkommende med at komme til Modtagelsescentret i Fokus 27. Modtagelsescentret, også kendt som Parken, er et sted i den ikkefysiske verden hvor ikkefysiske mennesker arbejder som frivillige hjælpere. Formålet er at hjælpe de nyligt afdøde med at tilpasse sig den nye verden de lever i, og med at komme sig over et eventuelt chok eller traume de har fået som resultat af deres afgang fra den fysiske verden. At lære at udføre disse fremdragelser var den måde jeg selv lærte at udforske Efterlivet på.

Gateway Voyage-kurset
Det første i serien af seksdages-kurser med overnatning som TMI tilbyder, og en forudsætning for alle andre TMI-kurser. Gateway Voyage præsenterer deltagerne for Fokus 10, 12, 15 og 21 i et struktureret indlæringsprogram. Man lærer hvordan man kommer ned i de forskellige fokusplaner og man lærer forskellige begrebsværktøjer til det brug.

Voyagers Mailing List En e-mail-liste som The Monroe Institute sponsorerer, til at understøtte kommunikation mellem folk der bruger Hemi-Sync-teknologien til at udforske den menneskelige bevidsthed. Alle der er interesserede i at komme med på denne mailing-liste, kan få tilmeldingsoplysninger på Monroe Instituttets hjemmeside (på engelsk).