Findes Himlen? Helvede?

Ja, men de er ikke ligefrem som jeg havde forventet. I min anden bog, Voyage Beyond Doubt, beskriver afsnittet Kapitel 10, Max’ Helvede et af de Helveder jeg har besøgt. Det lå i Fokus 25, Trossystemterritorierne.

Under en gruppe-udforskning tog min ven og jeg ud for at lede efter Max som var død inden for det seneste år. Max havde været psykoterapeut i sit sidste liv og var det man kan kalde følelsesmæssig sadist. Han nød at få folk til at lide følelsesmæssig smerte, specielt hvis han kunne observere deres lidelser. Det Helvede vi fandt ham i, lignede meget den fysiske verden vi lever i. Det havde bygninger, veje, biler og mennesker som levede der, næsten som vi gør her. Forskellen var at alle der boede i Max' Helvede, var følelsesmæssige sadister præcis som han var da han levede i vores fysiske verden. Alle gjorde deres bedste for at påføre alle andre så meget følelsesmæssig smerte som muligt. Mens jeg udforskede Max' Helvede, opdagede jeg at der er en måde for ham og enhver anden der lever i et Helvede, at forlade stedet på.

Under gruppe-udforskning hvor vi indsamlede materiale til min tredie bog, Voyages Into the Afterlife: Charting Unknown Territory, har den gruppe jeg arbejder med, udforsket Helvederne i Fokus 25 nærmere i detaljer. Vi har opdaget at der er "bagdøre" ud af disse Helveder. Dette førte til opdagelsen af en gruppe Hjælpere som specielt arbejder på at fremdrage folk fra Fokus 25-Helvederne. Kommunikation med disse Hjælpere, gav større indsigt i hvordan Fokus 27 fungerer, og præsenterede os for "De Uddannede". De Uddannede er fantastiske væsner som har været igennem den samme jordskole så vi går på i den fysiske verden. At møde De Uddannede førte til forståelse af bevidsthedsområder hinsides Fokus 27.

Vi fandt og udforskede adskillige områder af Fokus 25 kaldet "Hule Himle" af vores tourguide. En af disse var en Fundamentalistisk Kristen version af Himlen. Alt fremstod som man ville forvente det i en Himmel, bortset fra at kun folk fra denne bestemte Fundamentalistiske Sekt måtte komme ind. Det lignede meget omgivelser fra den fysiske jord, bortset fra at der blev sørget for mad, husly, underholdning og meget andet uden at man behøvede arbejde eller tjene til det. Fælden var at folk fortsat skulle følge det strenge, meget begrænsede sæt af overbevisninger som deres religion lærte dem. Hvis de afveg fra den religiøse praksis, ville de blive "forvist til det ydre mørke". De ville været tvunget til at forlade deres Himmel. Vores tourguide var en tidligere præst som var blevet udstødt fordi han satte spørgsmåltegn ved nogle af religionens overbevisninger som han prædikede. Vi besøgte adskillige andre Hule Himle og fandt nogenlunde den samme situation. Så længe indbyggerne bliver ved med at tro på og følge religionens regler, får de lov at blive. Hvis de sætter spørgsmålstegn ved deres tro, vil de blive udvist.  Detaljerede oplysninger om Fokus 25's Helveder og Hule Himle findes i min tredie bog, Voyages Into the Afterlife: Charting Unknown Territory.
Copyright© 1996-2001, by Bruce A. Moen, All Rights Reserved
(Oversat af Anja Lysholm & Gunther Strube. Korrekturlæst af Charlotte Uhlott.)